AgroBioTech Centre

abt logo

 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

oznamuje odbornej verejnosti, že

15. októbra 2015 o 10.00 h v priestoroch SPU v Nitre

sa uskutoční  slávnostné otvorenie

VÝSKUMNÉHO CENTRA AGROBIOTECH,

ktorého činnosť bude zameraná na aplikovaný výskum a vývoj v oblasti agrobiológie, technológie spracovania poľnohospodárskych produktov,  agropotravinárstva, biotechnológie, genetických technológií, agroekológie a bioenergetiky.

Vzniklo v rámci riešenia projektu Vybudovanie výskumného centra

„AgroBioTech“ (ITMS 26220220180)

v partnerstve s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavom genetiky a biotechnológie rastlín SAV v Nitre.

www.agrobiotech.uniag.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

logo MSVVAS SR
OPVV logo
EU log